Herstellen beplanting rotonde Oude Warande

De gemeente Tilburg heeft de firma Weijtmans opdracht gegeven voor het herstellen van beplanting rondom de rotonde van de Oude Warande.

Door de extreme droogte van de zomer van 2018 zijn veel Rododendrons bij de rotonde afgestorven. Om de Oude Warande weer de allure te geven die het verdient heeft de gemeente een ontwerp gemaakt om de beplanting weer te herstellen.

Wat gaat er precies gebeuren.

De werkzaamheden zien er als volgt uit:

  • Het afzagen van de afgestorven beplanting. De beplanting is intussen ingekort en het blijkt dat veel planten weer uitschieten. Het helemaal verwijderen van de Rododendrons op deze plek is dus niet aan de orde. De Rododendrons die niet zijn uitgelopen, worden helemaal afgezaagd.
  • Het verwijderen van de Rododendrons voor het woonhuis en de schuur en vervangen door een kruidenmengsel.
  • Vervangen van afgestorven Rododendrons in de overige vakken op locatie waar voldoende groeikansen zijn voor de planten. De Rododendrons die vrijkomen uit de vakken voor het woonhuis en de schuur en die nog leven worden hier opnieuw geplant.
  • Het verplanten van één beukenboom naar een andere locatie bij de rotonde.
  • Het verwijderen van twee beuken. Dit is noodzakelijk, omdat deze op termijn de bomen in de laanstructuur gaan beconcurreren. De lanen zijn een belangrijk onderdeel van de Oude Warande en daarom is de afweging gemaakt om deze twee bomen te verwijderen. Een tweede reden is dat de beplanting aan kan slaan op de plaats van deze bomen wanneer deze weg zijn. Deze beplanting is nodig om het besloten karakter van de rotonde weer terug te krijgen.
  • Het aanplanten van bosplantsoen in twee vakken.
  • Water geven van de aanplant, zodat de beplanting zich goed kan gaan ontwikkelen.

Waar gaan we wat doen?

In de onderstaande afbeelding staat aangegeven wat er op welke plek uitgevoerd gaat worden.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de winter van 2019 / 2020. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen bezoekers van de Oude Warande enige overlast ervaren.