Iets niet in de haak? Meld het!

Tilburg heeft met Moerenburg, Stadsbos013 en Landschapspark Pauwels prachtige buitengebieden.

Om de gebieden ook mooi te houden, zien speciale handhavers van het team Samen Sterk in Brabant (SSIB) erop toe dat het milieu niet te zwaar wordt belast en er geen overtredingen worden begaan.

Zie jij iets wat niet in de haak is, zoals stroperij, illegale dumping of wildcrossen? Meld het dan bij dit team via 0900 996 54 32 of via de fixi app.

Wil je een andere melding maken?

Zie je een omgevallen boom, een kapotte lantaarnpaal of zwerfvuil? Meld het met Fixi.

Via de Fixi App (android / apple) en op fixi.nl is het makkelijk om een foto mee te sturen bij een melding. Je ziet ook gelijk of iemand anders dezelfde melding al heeft doorgegeven. Ook overlast en sociaal onveilige situaties zijn te melden via deze app. Melders krijgen snel een terugkoppeling zodat ze weten wat ermee is gedaan.

Ben je niet in het bezit van een smartphone. Dan kun je gebruik maken van het online meldformulier.